Viherrakentamisella ja -suunnittelulla viihtyisämpi ympäristö

Pihat, puistot ja muut viheralueet ovat merkittäviä viihtyisyyden lisääjiä. Julkisella sektorilla rakennetaan uusia ja perusparannetaan vanhoja viheralueita aiempaa enemmän, mutta myös taloyhtiöt ja yksityiset ihmiset ovat kasvava asiakasryhmä viherrakentajille. Kiinteistön arvoa voi myös nostaa kaunis ja hyvin hoidettu piha.

Varsinainen viherrakentamisen työkausi ajoittuu sulan maan kauteen. Tyypillisiä viherrakentamiseen liittyviä työkokonaisuuksia ovat mm. seuraavat:

  • kasvillisuuden suojaus-ja siirtotyöt
  • maanrakentaminen
  • kuivatusjärjestelmien rakentaminen
  • päällystealueiden rakentamien, erityisesti kiveykset
  • kasvualustatyöt ja niihin liittyvät istutus- ja nurmetustyöt
  • erilaisten ulkoalueille sijoittuvien rakenteiden rakentaminen, esim. portaat, muurit, luiskat, aidat, katokset, valaistus
  • luonnonmukaisten viheralueiden rakentaminen
  • ulkoliikunta-alueiden rakentaminen
  • hautausmaiden rakentaminen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Jotta viherrakentamiskohteesta saataisiin kaikin puolin onnistunut, vaatii toteutus pohjakseen ammattilaisen tekemän vihersuunnitelman. Suunnitelmien tarkkuus on riippuvainen rakennettavasta kohteesta.

Yleensä suuremmille kohteille, esimerkiksi puistoille ja hautausmaille, laaditaan tarkat istutussuunnitelmat työselityksineen ja detaljipiirroksineen. Omakotipihoja voidaan toteuttaa vihersuunnitelmaluonnoksienkin perusteella, jolloin on varaa improvisointiinkin rakentamisen edetessä. Vihersuunnitelman teettäminen kannattaa silloinkin, jos haluaa uusia ideoita pihaansa tai pohjaksi omalle toteutukselle. Vihersuunnittelijoilla on tiedot sopivista kasveista, päällystemateriaaleista ja muista rakenteista. Suunnitelma toki syntyy aina myös asiakkaan toivomusten mukaan.

Ota yhteyttä